Dakwerken

Ons bedrijf is voornamelijk gespecialiseerd in platte daken. Wij lossen lekkages op, zorgen voor een goede waterafvoer etc.

Isolatiewerken

Het isoleren van daken is belangrijk, omdat het u geld bespaart. Wij bieden deskundige montage.

Renovatie

Het renoveren van daken is mogelijk bij Vink en Vink dakwerken. We gebruiken uitsluitend A-klasse materialen.

Nieuwbouw

Het nieuw realiseren van daken en het vakkundig afwerken behoren tot onze specialiteiten.

Zinken dakgoten

Zinken dakgoten geven een afgewerkt totaalbeeld. Wij leveren, monteren en werken het volledig naar wens af.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Vink en Vink Dakwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Vink en Vink Dakwerken komen. Vink en Vink Dakwerken heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Vink en Vink Dakwerken gecontroleerd of goedgekeurd. Vink en Vink Dakwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

? Vink en Vink Dakwerken 2012.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vink en Vink Dakwerken worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.